Combo 5 Chậu Giống Hoa Lan (3-4 tháng)

220.000 195.000

Trung tâm bảo tồn giống hoa lan – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chuyên cung cấp lan giống, lan cấy mô. Các giống lan tại Trung tâm rất đa dạng: Phi điệp Hoà Bình, Phi điệp Phú Thọ, Phi điệp ám, Địa lan Kiếm, Lan kiều tím, Lan trầm, Lan Kiều tím, Dendro Yaya, …

Quy cách:

– Cây trồng trong cốc 3-4 tháng, cây phát triển mạnh mẽ

– Ship cod toàn quốc

Hết hàng